fbpx

MamaFood – Thực Phẩm & Quà Tặng – GOURMET & GIFTS STORE

Combo Mama’s Food Signature

Combo Mama’s Food Signature
hộp quà tết elegent

Hộp quà Elegent

 • Thành phần: Chateau Moreau Bordeau blend, Hạt bí xanh Mongolia 250g, Nho khô Chile 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 210g, Hộp quà "Richness"
 • :
811,000 790,000
hộp quà tết richness

Hộp quà Richness

 • Thành phần: Mirado Mountain Cabernet Sauvignon - Chile, Nhân óc chó Mỹ 150g, Hạt điều rang muối 210g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 210g, Hộp quà "Richness"
 • :
914,000 890,000
hộp quà tết grand house

Hộp quà Grand House

 • Thành phần: Passo Grande, Hạt dẻ cười Mỹ 150g, Hạt bí xanh Mongolia 250g, Nho khô Chile 250g, Nhân óc chó Mỹ 150g, Hạt điều rang muối 210g, Hạnh nhân mộc Mỹ 210g, Hộp quà "Luxurity"
 • :
1,367,000 1,290,000
Hộp quà tết luxurity

Hộp quà Luxurity

 • Thành phần: Hạt dẻ cười Mỹ 150g, Hạt bí xanh Mongolia 250g Nho khô Chile 250g, Nhân óc chó Mỹ 150g, Hạt điều rang muối 210g, Hạnh nhân mộc Mỹ 210g, Bayanegra Sparkling White Sweet - Hộp quà "Luxurity"
 • :
1,554,000 1,490,000

Combo Nuts & Dried Fruits

Combo Nuts & Dried Fruits
hộp quà tết spring day

Hộp quà Spring Day

 • Thành phần: Sparkling Juice Italia - Gavioli, Cha Là rang mộc Mỹ 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Nho khô Ấn Độ 150g
 • :
528,000 495,000
hộp quà tết spring day 01

Hộp Quà Spring Day 01

 • Thành phần: Vang Pháp Chauteau Moreau Bordeau Blend, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 250g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Hộp quà "All the best"
 • :
647,000 575,000
Hộp quà tết best wish

Hộp quà Best Wish

 • Thành phần: Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Nho khô Chile 150g, Chà là sấy Iran 130g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt điều vỏ lụa 120g, Vỏ bưởi sấy 80g, Hộp quà "All the best"
 • :
610,000 590,000
hộp quà tết spring day 02

Hộp Quà Spring Day 02

 • Thành phần: Vang Pháp: Chales Gary - Cabernet Sauvignon, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 200g, Hộp quà "All the best"
 • :
737,000 685,000
Hộp quà tết all the best

Hộp quà All The Best

 • Thành phần: Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt macca Úc 120g, Hạt điều vỏ lụa 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt dẻ cười Mỹ 120g, Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 150g, Hộp quà "All the best"
 • :
710,000 690,000
Hộp quà tết bloomy

Hộp quà Bloomy

 • Thành phần: Chà là sấy Iran 320g, Hạnh nhân mộc Mỹ 300g, Nho khô Chile 320g, Vỏ bưởi sấy 150g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g, Hạt điều lụa 250g, Hộp quà "Shiny"
 • :
880,000 850,000
hộp quà tết luckiness

Hộp quà Luckiness

 • Thành phần: Vang Chi-lê: Passo Grande, Hạt macca Úc 120g, Hạt điều vỏ lụa 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Nho khô Chile 150g, Hộp quà Tết Small Size
 • :
872,000 860,000
hộp quà tết lộc xuân 01

Hộp quà Lộc Xuân 01

 • Thành phần: Nho khô Chile Bazanland 320g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Kẹo ngọc trái cây Nhật 180g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Rượu vang Chile Mirador Cabernet Sauvignon, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,015,000 990,000
Hộp quà tết shiny

Hộp quà Shiny

 • Thành phần: Hạnh nhân mộc Mỹ 300gn, Hạt điều lụa 250g, Nhân hạt óc chó mỹ 200g, Hạt dẻ cười Mỹ 250g, Nho khô Chile 320g, Hạt macca Úc 300g, Hộp quà "Shiny"
 • :
1,100,000 1,090,000
Hộp quà tết gỗ glory

Hộp quà gỗ Glory

 • Thành phần: Alto Vuelo Estate Series - Cabernet Sauvignon, Hũ Thuỷ Tinh Hoa Sen - Hạt bí Mongolia, Hũ Thuỷ Tinh Hướng Dương - Hạnh nhân mộc Mỹ, Hũ Thuỷ Tinh Hoa Mai - Hạt điều muối, Hộp quà gỗ cao cấp Bazanland
 • :
1,151,000 1,100,000
hộp quà tết lộc xuân 02

Hộp quà Lộc Xuân 02

 • Thành phần: Rượu vang Chile Mirador Cabernet Sauvignon, Nhô khô Chile Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Trà Ôlong Bazanland 100g, NESCAFÉ GOLD vị Cappuccino, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,195,000 1,150,000
Hộp quà tết prosperity

Hộp quà Prosperity

 • Thành phần: Nho khô Chile, Hạt điều vỏ lụa, Hạt dẻ cười Mỹ, Hạnh nhân mộc Mỹ, Nhân hạt óc chó Mỹ, Vỏ bưởi sấy, Khay gỗ đựng mứt Bazanland
 • :
1,190,000 1,150,000
hộp quà tết glory 01

Hộp Quà Glory 01

 • Thành phần: Bayanegra Cabernet Sauvignon, Hạt macca Úc120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt điều vỏ lụa 120g, Nho khô Chile Bazanland 150g, Hộp quà gỗ cao cấp Bazanland
 • :
1,231,000 1,190,000
hộp quà tết happyness

Hộp quà Happiness

 • Thành phần: Vang Chi-lê: Passo Grande, Hạnh nhân mộc Mỹ 300g, Nho khô Chile 320g, Hạt macca Úc 300g, Hạt óc chó Mỹ 200g, Hạt điều lụa 250g, Chà là sấy Iran 320g, Hộp quà Tết Medium Size
 • :
1,215,000 1,190,000
hộp quà tết lộc xuân 03

Hộp quà Lộc Xuân 03

 • Thành phần: Rượu vang Chile Paso Los Andes Reserva Cabernet Sauvignon, Nhô khô Chile Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chocolate Aalst 150g Almond, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,255,000 1,190,000
hộp quà tết lộc xuân 05

Hộp quà Lộc Xuân 05

 • Thành phần: Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Chà là sấy Iran Bazanland 130g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Bánh HF Rossini 250g, Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,313,000 1,250,000
Hộp quà tết Sunrise

Hộp quà Sunrise

 • Thành phần: Chà là sấy Iran 500g, Hạt óc chó Mỹ 300g, Vỏ bưởi sấy 300g, Hạnh nhân mộc Mỹ 500g, Nho khô Chile 550g, Hạt điều vỏ lụa 450g, Hộp quà Sunny Land
 • :
1,340,000 1,290,000
hộp quà tết lộc xuân 05

Hộp quà Lộc Xuân 06

 • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Nho khô Mỹ Bazanland 350g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 250g, Choco Beryls 200g Tira Milk, NESCAFÉ GOLD vị Vanilla Latte, Trà xanh Bazanland 100g, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,465,000 1,390,000
hộp quà tết khang thịnh 1

Hộp quà Khang Thịnh 01

 • Thành phần: RV Chile Paso Los Andes Reserva Cabernet Sauvignon, Chà là sấy Iran Bazanland 130g, Nho khô Chile Bazanland 150g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 150g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Kẹo ngọc trái cây Nhật 180g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Khô Heo Vị Cay Tứ Xuyên 180g - G, Choco Beryls 200g Tira Dark, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,495,000 1,450,000
hộp quà tết khang thịnh 02

Hộp quà Khang Thịnh 02

 • Thành phần: Rượu vang Chile Paso Los Andes Reserva Cabernet Sauvignon, Hạt điều rang muối vỏ lụa 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Nhô khô Chile Bazanland 150g, Chà là sấy Iran Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 150g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 100g, Chocolate Aalst 150g Almond, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Trà Ôlong Bazanland 100g, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,515,000 1,490,000
hộp quà tết lộc xuân 07

Hộp quà Lộc Xuân 07

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Choco Beryls 200g Tira Green Tea, Trà xanh Bazanland 100g, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,685,000 1,590,000
hộp quà tết lộc xuân 08

Hộp quà Lộc Xuân 08

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 250g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Cà phê Bazanland 100g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,630,000 1,590,000
hộp quà tết brilliant 01

Hộp quà Brilliant 01

 • Thành phần: Vang Ý: C75 Gatto Bianco - CHIATI, Hạt macca Úc, Chà là Iran 500g, Hạt óc chó Mỹ 300g, Nho khô Chile 550g, Hạt điều vỏ lụa 250g, Hạt hổn hợp 300g, Hạnh nhân rang mộc mỹ 300g, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,730,000 1,650,000
hộp quà tết khang thịnh 3

Hộp quà Khang Thịnh 03

 • Thành phần: Rượu vang Nam Phi Imbuko, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạt macca Úc Bazanland 120g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 120g, Hạt dẻ cười Bazanland 120g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 100g, Kẹo sữa Matcha Nhật 180g, Trà xanh Bazanland 100g Choco Beryls 200g Tira Green Tea, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,715,000 1,650,000
hộp quà tết lộc xuân 09

Hộp quà Lộc Xuân 09

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạt dẻ cười Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Trà xanh Bazanland 100g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Chocolate Aalst 150g Hazelnut, Hộp quà tết Medium Size
 • :
1,685,000 1,650,000
Hộp quà tết Sunny Land

Hộp quà Sunny Land

 • Thành phần: Hạt dẻ cười Mỹ 450g, Nho khô Chile 550g, Hạt macca Úc 500g, Hạnh nhân mộc Mỹ 500g, Nhân hạt óc chó Mỹ 350g, Hạt điều vỏ lụa 450g, Hộp quà Sunny Land
 • :
1,730,000 1,690,000
hộp quà tết khang thịnh 5

Hộp quà Khang Thịnh 05

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 200g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Kẹo ngọc trái cây Nhật 180g, Choco Beryls 200g Tira Dark, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,795,000 1,750,000
sunny land 01

Hộp Quà Sunny Land 01

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 450g, Hộp quà "Sunny Land"
 • :
1,804,000 1,790,000
hộp quà tết khang thịnh 6

Hộp quà Khang Thịnh 06

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Sô Cô La Goplama 225g Cherry, Trà Ôlong Bazanland 100g, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,915,000 1,850,000
hộp quà tết khang thịnh 7

Hộp quà Khang Thịnh 07

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Talento Eco By Ego, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Choco Beryls 200g Tira Dark, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, NESCAFÉ GOLD vị Cappuccino, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,919,000 1,890,000
hộp quà tết khang thịnh 8

Hộp quà Khang Thịnh 08

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Hạt diều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Vỏ vưởi sấy dẻo Bazanland 300g, Chocolate Aalst 150g Hazelnut, Trà xanh Bazanland 100g, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,955,000 1,890,000
hộp quà tết khang thịnh 12

Hộp quà Khang Thịnh 12

 • Thành phần: R/V Tây Ban Nha Talento Eco By Ego, Chà là sấy Iran Bazanland 130g, Hạt macca Úc Bazanland 120g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 120g, Xoài sấy dẻo Bazanland 120g, Hạt dẻ cười Bazanland 120g, Hạnh nhân rang Bơ Mỹ Bazanland 100g, Chocolate Aalst 150g Fruit & Nuts, Kẹo Walker's 150g Salted Caramel, Cà phê Bazanland 100g, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,090,000 1,990,000
hộp quà tết brilliant 02

Hộp quà Brilliant 02

 • Thành phần: Alto Vuelo Gran Reserva - Cabernet Sauvignon, Hạt óc chó Mỹ 350g, Nho khô Chile 550g , Chà là sấy Iran 500g, Hạt macca Úc 500g, Hạnh nhân mộc Mỹ 300g,Hạt dẻ cười Mỹ 250g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g, Bộ hộp Thịnh Vượng - Large Size
 • :
2,013,000 1,950,000
hộp quà tết khang thịnh 9

Hộp quà Khang Thịnh 09

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 250g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 200g, Choco Beryls 200g Tira Dark, NESCAFÉ GOLD vị Cappuccino, Bánh Wasuka Premium Rolled Wafer, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,075,000 1,950,000
hộp quà tết khang thịnh 10

Hộp quà Khang Thịnh 10

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Acuma Red Blend, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Cà phê Bazanland 100g, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,015,000 1,950,000
hộp quà tết khang thịnh 11

Hộp quà Khang Thịnh 11

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 250g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Cà Phê Bazanland 100g, Trà Ôlong SHAN 100g, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,105,000 1,950,000
hộp quà tết khang thịnh 15

Hộp quà Khang Thịnh 15

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Hạt điều rang muối vở lụa 250g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 250g, Xoài sấy dẻo Bazanland 350g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Nho khô Mỹ Bazanland 350g, Choco Beryls 200g Tira Green Tea, Trà xanh Bazanland 100g, Bánh Wasuka Premium Rolled Wafer, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,090,000 1,990,000
hộp quà tết brilliant 03

Hộp quà Brilliant 03

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Talento Eco By Ego, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạt diều rang muối vỏ lụa Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ Bazanland 350g, Xoài sấy dẻo Bazanland 350g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 250g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,130,000 2,050,000
hộp quà tết brilliant 05

Hộp quà Brilliant 05

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Angelini, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 450g, Nhô khô Chile Bazanland 550g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 500g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 400g, Hộp quà tết Large Size
 • :
2,215,000 2,150,000

Combo Wine & Nuts

Combo Wine & Nuts
hộp quà tết mercury

Hộp quà Mercury

 • Thành phần: Delima, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 150g, Hạt macca Úc 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hộp quà "Bright Star
 • :
707,000 690,000
mercury 01

Hộp Quà Mercury 01

 • Thành phần: Rượu vang Chile Delima, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 120g, Hạt macca Úc Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 150g, Chà là sấy Iran 130g, Hộp quà "Bright Star"
 • :
772,000 750,000
Hộp quà tết bright star

Hộp quà Bright Star

 • Thành phần: Bayanegra Tempranillo, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt điều lụa 120g, Hộp quà "Bright Star"
 • :
811,000 790,000
hộp quà tết golden time

Hộp quà Golden Time

 • Thành phần: Bayanegra Red Semi Sweet, Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt macca Úc 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt dẻ cười Mỹ 120g, Nho khô Chile 150g, Hạt điều lụa 120g, Hộp quà "Golden Era"
 • :
1,226,000 1,190,000
hộp quà tết golden era

Hộp quà Golden Era

 • Thành phần: Bayanegra Tempranillo Premier, Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt macca Úc 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt dẻ cười Mỹ 120g, Nho khô Chile 150g, Hạt điều lụa 120g, Hộp quà "Golden Era"
 • :
1,435,000 1,390,000
hộp quà tết blue label

Hộp Quà Blue Label

 • Thành phần: Bayanegra Tempranillo Premier (Blue Label), Hạt macca Úc120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Hạt điều vỏ lụa 120g, Nho khô Chile Bazanland 150g, Hộp quà gỗ "The Wine Box
 • :
1,440,000 1,390,000
golden era 01

Hộp Quà Golden Era 01

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Don Baffo, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 120g, Hạt macca Úc Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Nho khô Chile Bazanland 150g, Chà là sấy Iran Bazanland 130g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ Bazanland 150g, Hộp quà "Golden Era"
 • :
1,519,000 1,490,000
hộp quà tết leadership

Hộp quà Leadership

 • Thành phần: Ego Bodegas Acuma Red Blend - Hộp quà gỗ "The Wine Box", Hũ Thuỷ Tinh Hoa Sen - Hạt bí xanh Mongolia | Hũ Thuỷ Tinh Hoa Hướng Dương - Hạt hạnh nhân Mỹ, Hũ Thuỷ Tinh Hoa Mai - Hạt điều rang muối
 • :
1,514,000 1,490,000
hộp quà tết victory

Hộp quà Victory

 • Thành phần: Ego Bodegas Goru Verde (Organic), Hũ Thuỷ Tinh Hoa Sen - Hạt bí Mongolia, Hũ Thuỷ Tinh Hướng Dương - Hạnh nhân Mỹ, Hũ Thuỷ Tinh Hoa Mai - Hạt điều muối, Hộp quà Da "The Wine Box"
 • :
1,534,000 1,520,000
Hộp quà tết talento

Hộp quà Talento

 • Thành phần: TALENTO ECO BY EGO x TALENTO ECO BY EGO, Hộp quà gỗ "The Wine Box"
 • :
1,660,000 1,650,000

Hộp Quà Da

Hộp Quà Da
hộp quà tết the wine box

Hộp Quà THE WINE BOX

 • Thành phần: Vang Pháp: Chales Gary - Cabernet Sauvignon, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 100g, Chà là sấy Iran Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 80g, Hộp quà rượu da Medium Size
 • :
707,000 680,000
hộp quà tết the wine box 01

Hộp Quà THE WINE BOX 01

 • Thành phần: Vang Pháp: Chales Gary - Cabernet Sauvignon, Nho khô Chile Bazanland 150g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt macca Úc Bazanland 120g, Hộp quà da Medium Size
 • :
907,000 890,000
hộp quà tết the wine box 02

Hộp Quà THE WINE BOX 02

 • Thành phần: Vang Chi-lê: Red cube, Nhô khô Chile 320g, Nhân hạt óc chó Mỹ 200g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 300g, Hộp da Large Size
 • :
904,000 890,000
hộp quà tết the wine box 03

Hộp Quà THE WINE BOX 03

 • Thành phần: Vang Pháp: Cotemas Languedoc, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ 300g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ 200g, Hộp quà da Large Size
 • :
1,383,000 1,350,000

Combo Quà Tặng Ý Nghĩa

Combo Quà Tặng Ý Nghĩa
Hộp quà tết Lộc Xuân

Hộp quà Lộc Xuân

 • Thành Phần: Gavioli Italian Sparkling, Hạnh nhân mộc tách vỏ Mỹ 150g, Kẹo trái cây Nhật 180g, Trà Xanh Bazanland 100g, Nhô khô Chile 110g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 100g, Hộp quà tết Medium Size
 • :
773,000 590,000
hộp quà tết phát tài

Hộp quà Phát Tài

 • Thành Phần: Jean Jaques Bordeaux, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Trà olong 100g, Hạt điều vỏ lụa 100g, Nho khô Chile 110g, Bánh quy Muesli Cranberries, Hạnh nhân mộc Mỹ 150g, Kẹo trái cây Nhật 180g, Hộp quà tết Large Size
 • :
1,047,000 790,000
hộp quà tết phát lộc

Hộp quà Phát Lộc

 • Thành Phần: Vang Tây Ban Nha: La Doma, Hạt macca Úc 120g, Hạt điều vỏ lụa 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g, Nho khô Chile 150g, Hộp Tân Xuân Mã Đáo
 • :
894,000 860,000
hộp quà tết tân xuân mã đáo

Hộp quà Tân Xuân Mã Đáo

 • Thành Phần: Vang Tây Ban Nha: La Doma, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 300g, Hạt hổn hợp 350g, Nhân hạt óc chó Mỹ 200g, Hộp Tân Xuân Mã Đáo
 • :
964,000 890,000

Combo Giỏ Quà

Combo Giỏ Quà
giỏ quà tết 01

Giỏ quà tết 01

 • Thành phần: Rượu vang Chile De Lima, Khay đựng quà Tết, Bánh cracker Vừng dừa 120g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Butter Cookies 454g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted , Trà xanh Khánh Nga 100g
 • :
1,290,000
giỏ quà tết 02

Giỏ quà tết 02

 • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Bánh cracker Vừng dừa 120g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Ritaz Gold ssorted Biscuits 150g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo trái cây Nhật 180g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 150g, Trà xanh Việt Nam 50g, Bánh quế Choco Banana Majorico Wafer Roll 250g, Khay đựng quà Tết
 • :
1,450,000
giỏ quà tết 03

Giỏ quà tết 03

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Trà xanh Bazanland 100g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Kẹo sữa matcha Nhật 180g, Bánh xốp Imperial 100g, Bánh quy khoai tây 128g, Socola Aalst Hazelnut sữa hạt phỉ 300g, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Khay đựng quà Tết
 • :
1,790,000
giỏ quà tết 04

Giỏ quà tết 04

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh HF Rossini 500g ,Bánh King Henry Wafers Roll, Trà Ôlong Bazanland 100g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Kẹo trái cây Nhật 180g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nho khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
1,850,000
giỏ quà tết 05

Giỏ quà tết 05

 • Thành phần: Rượu vang Chile Mirador Cabernet Sauvignon, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted, Nho khô Chile Bazanland 550g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Bánh Ritaz Gold Assorted Biscuits 150g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Khay đựng quà Tết
 • :
1,850,000
giỏ quà tết 06

Giỏ quà tết 06

 • Thành phần: Rượu vang Pháp Cote Mas Rouge Intense, Kẹo Walker's 200g Salted Caramel, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted, Trà xanh Khánh Nga 100g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh Butter Cookies 454g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh King Henry Wafers Roll, Khay đựng quà Tết
 • :
1,890,000
giỏ quà tết 07

Giỏ quà tết 07

 • Thành phần: Rượu vang Ý Amino Montelpulciano, Bánh HF Rossini 250g, Hạt điều rang muối tách vỏ 300g, Nho khô Mỹ Bazanland 350g, Xoài sấy dẻo Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 400g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Kẹo trái cây C 180g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,250,000
giỏ quà tết 08

Giỏ quà tết 08

 • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF Rossini 250g, ánh quy LU Véritable Petit Beurre 310g, Kẹo trái cây C 180g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Bánh Primart Assorted 400g, Xoài sấy dẻo Bazanland 250g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 100g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,290,000
giỏ quà tết 10

Giỏ quà tết 10

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Acuma Red Blend, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nho Khô Chile Bazanland 320g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland 150g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,550,000
giỏ quà tết 09

Giỏ quà tết 09

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 150g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh HF Rossini 250g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Choco Beryls 100g Tira Dark, Bánh HF Rossini 500g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,550,000
giỏ quà tết 11

Giỏ quà tết 11

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Don Baffo, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Bánh Ritaz Gold Assorted Biscuits 150g, Cà Phê Bazanland 100g, Trà Ôlong SHAN 100g, Chà là Iran Bazanland 500g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt, điều rang muối vỏ lụa 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Choco Beryls 450g Almond White, Khay đựng quà Tết
 • :
2,590,000
giỏ quà tết 12

Giỏ quà tết 12

 • Thành phần: Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 350g Almond White, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Bánh HF Rossini 250g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF 400g Noblesse, Grand Ferrero Rocher 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,690,000
giỏ quà tết 13

Giỏ quà tết 13

 • Thành phần: Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 350g Almond White, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Bánh HF Rossini 250g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF 400g Noblesse, Grand Ferrero Rocher 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,750,000
giỏ quà tết 14

Giỏ quà tết 14

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Talento Eco By Ego, Nho khô Chile Bazanland 550g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 450g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 500g, Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 350g Bazanland, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland 150g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Khay đựng quà Tết
 • :
2,790,000
giỏ quà tết 15

Giỏ quà tết 15

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Choco Beryls 100g Tira Dark, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 150g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Grand Ferrero Rocher 125g, Bánh King Henry Wafers Roll, Bánh Wafer Thai tea 220g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Sô Cô La Goplama 225g Cherry, Bánh Primart Assorted 400g, Bánh HF 400g Noblesse, Khay đựng quà Tết
 • :
2,950,000
giỏ quà tết 16

Giỏ quà tết 16

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Giỏ quà da đỏ, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Trà xanh Việt Nam 50g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Choco Berlys 216g Chocolate With Cocoa Nibs, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nho Khô Chile Bazanland 320g
 • :
2,990,000
giỏ quà tết 17

Giỏ quà tết 17

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Xoài sấy dẻo Bazanland 450g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 250g, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Grand Ferrero Rocher 200g, Giỏ quà da vàng
 • :
3,390,000
giỏ quà tết 18

Giỏ quà tết 18

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Nho Khô Chile Bazanland 320g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tác vỏ Mỹ Bazanland 500g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 350g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo C&H 130g Caramel Drops Filled With Chocolate, Choco Beryls 108g Chocolate With Cocoa Nibs, Bánh HF Rossini 250g, Grand Ferrero Rocher 125g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Choco Beryls 350g Almond White, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Giỏ quà da đỏ
 • :
3,790,000