fbpx

MamaFood – Thực Phẩm & Quà Tặng – GOURMET & GIFTS STORE

Combo Nuts & Dried Fruits

Combo Nuts & Dried Fruits
Hộp quà tết hạnh xuân

Hộp quà Hạnh Xuân

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - All the best, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 120g
 • :
821,000 790,000
hộp quà tết sắc xuân 07

Hộp quà Sắc Xuân 07

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - Shiny sine M, Vỏ bưởi Bazanland 150g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g, Điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 300g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 320g
 • :
1,377,000 1,350,000
hộp quà tết hạnh xuân 05

Hộp quà Hạnh Xuân 05

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết Shiny size S, Vỏ bưởi Bazanland 80g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 100g, Điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g
 • :
971,000 950,000
hộp quà tết hạnh xuân 03

Hộp Quà Hạnh Xuân 03

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - Shiny size S, Mắc ca nguyên vỏ Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g
 • :
971,000 950,000
hộp quà tết sắc xuân 01

Hộp Quà Sắc Xuân 01

 • Thành phần: Sparkling Juice France - Rendez Vous, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hộp quà Tết - Tulips Garden
 • :
523,000 495,000
hộp quà tết sắc xuân 03

Hộp Quà Sắc Xuân 03

 • Thành phần: Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Mắc ca nguyên vỏ Úc 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Chà là Iran Bazanland 130g, Hộp quà Tết - Tulips Garden
 • :
605,000 580,000
hộp quà tết hạnh xuân 02

Hộp Quà Hạnh Xuân 02

 • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hộp quà Tết - Shiny size S
 • :
872,000 860,000
hộp quà tết sắc xuân 06

Hộp Quà Sắc Xuân 06

 • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hộp quà Tết - Shiny size M
 • :
1,277,000 1,250,000
hộp quà tết sắc xuân 08

Hộp Quà Sắc Xuân 08

 • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 500g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 450g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hộp quà Tết - Shiny size M
 • :
1,689,000 1,650,000
hộp quà tết sắc xuân 09

Hộp Quà Sắc Xuân 09

 • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde | Hộp quà Tết - Shiny size L, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 500g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 450g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hạt mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 500g
 • :
1,979,000 1,950,000
hộp quà tết sắc xuân 10

Hộp Quà Sắc Xuân 10

 • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde | Hộp quà Tết - Shiny size L, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 500g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 450g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hạt mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 500g
 • :
2,323,000 2,250,000

Combo Wine & Nuts

Combo Wine & Nuts
hộp quà tết phú quý 15

Hộp quà Phú Quý 15

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanera | Hộp quà Gỗ Xanh - The Wine Box, Chà là Iran Bazanland 130g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 100g, Điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g
 • :
1,230,000 1,190,000
hộp quà tết phú quý 12

Hộp quà Phú Quý 12

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Gỗ Xanh - The Wine Box, Hũ thủy tinh hoa sen - Hạt bí xanh, Hũ thủy tinh hoa hướng dương - Hạnh nhân mộc, Hũ thủy tinh hoa mai - Đu đủ sấy dẻo
 • :
1,131,000 1,090,000
hộp quà tết phú quý 11

Hộp quà Phú Quý 11

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương - Bazanland, Chà là Iran Bazanland 130g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 100g, Điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g
 • :
1,230,000 1,190,000
hộp quà tết phú quý 10

Hộp Quà Phú Quý 10

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương - Bazanland, Hũ thủy tinh hoa sen - Hạt bí xanh, Hũ thủy tinh hoa hướng dương - Hạnh nhân mộc, Hũ thủy tinh hoa mai - Đu đủ sấy dẻo
 • :
1,131,000 1,090,000
hộp quà tết phú quý 03

Hộp Quà Phú Quý 03

 • Thành phần: Vang Chile - Delima, Hạt bí xanh - Hũ thủy tinh hoa sen, Hạnh nhân mộc - Hũ thủy tinh hướng dương, Đu đủ sấy dẻo - Hũ thủy tinh hoa mai, Hộp quà Gỗ Xanh- The Wine Box
 • :
977,000 890,000
hộp quà tết phú quý 01

Hộp Quà Phú Quý 01

 • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Hũ thủy tinh hoa sen- Hạt Bí Xanh, Hũ thủy tinh hướng dương - Hạnh nhân mộc, Hũ thủy tinh hoa mai - Đu đủ sấy dẻo, Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương Bazanland
 • :
1,032,000 950,000
hộp quà tết phú quý 03+

Hộp Quà Phú Quý 03+

 • Thành phần: Vang Chile - Delima, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều lụa Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Chà là Iran Bazanland 130g, Hạnh nhân mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Hộp quà Gỗ Xanh -The Wine Box
 • :
1,067,000 1,050,000
hộp quà tết phú quý 02

Hộp Quà Phú Quý 02

 • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt điều lụa Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạnh nhân mộc Mỹ, Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương Bazanland
 • :
1,132,000 1,090,000
hộp quà tết phú quý 05

Hộp Quà Phú Quý 05

 • Thành phần: Vang Pháp Cote Mas Rouge Intense, Hạt bí xanh Mongolia Mamafood 250g, Hạnh nhân Mỹ Mamafood 210g, Hạt điều muối Mamafood 210g, Nhân hạt óc chó Mỹ Mamafood 150g, Hộp quà Gỗ Xanh - The Wine Box
 • :
1,388,000 1,290,000
hộp quà tết phú quý 06

Hộp Quà Phú Quý 06

 • Thành phần: Vang Ý Due Palme Canonico (New Version) Hạt bí xanh Mongolia - Hũ thủy tinh hoa sen, Hạnh nhân Mỹ - Hũ thủy tinh hướng dương, Đu đủ sấy dẻo - Hũ thủy tinh hoa mai, Hộp quà Gỗ xanh - The Wine Box
 • :
1,488,000 1,450,000

Hộp Quà Da

Hộp Quà Da
hộp quà tết the wine box 16

Hộp Quà The Wine Box 16

 • Thành phần: Vang Chile - Paso Grande, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 100g, Chà là sấy Iran Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 80g, Hộp quà da - Size L
 • :
802,000 790,000
hộp quà tết the wine box 18

Hộp Quà The Wine Box 18

 • Thành phần: Vang Pháp Chales Gary, Hạt bí xanh Mongolia Mamafood 250g, Hạnh nhân Mỹ Mamafood 210g, Hạt điều muối Mamafood 210g, Nhân hạt óc chó Mỹ Mamafood 150g, Hộp quà da - Size L
 • :
1,082,000 1,050,000
hộp quà tết the wine box 19

Hộp Quà The Wine Box 19

 • Thành phần: Vang Italia Neogroamaro - Premium (P), Hạt bí xanh - Hũ thủy tinh hoa sen, Đu đủ sấy dẻo - Hũ thủy tinh hoa mai, Hạnh nhân Mỹ - Hũ thủy tinh hướng dương, Hộp quà da - Size L
 • :
1,243,000 1,190,000
hộp quà tết the wine box 20

Hộp Quà The Wine Box 20

 • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Mắc ca nguyên vỏ Úc 120g, Hạt điều lụa Bazanland 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g, Hộp quà da - Size L
 • :
1,354,000 1,320,000
hộp quà tết the wine box 22

Hộp Quà The Wine Box 22

 • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 300g, Hạt điều lụa Bazanland 250g, Chà là sấy Iran Bazanland, Hộp quà da - Size L
 • :
1,354,000 1,320,000
hộp quà tết the wine box 24

Hộp Quà The Wine Box 24

 • Thành phần: Vang Italia Neogroamaro - Premium(P), Hạnh nhân rang mộc Mỹ 300g, Hạt điều lụa Bazanland 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ 200g, Hộp quà da - Size L
 • :
1,393,000 1,360,000
hộp quà tết the wine box 25

Hộp Quà The Wine Box 25

 • Thành phần: Vang Ý Due Palme Canonico (New Version), Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 300g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 300g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hộp Quà Da - Size L
 • :
1,500,000 1,480,000

Combo Quà Tặng Ý Nghĩa

Combo Quà Tặng Ý Nghĩa
hộp quà tết tân sửu 01

Hộp Quà Tân Sửu 01

 • Thành phần: Vang Hugo Migel - Cabernet Sauvignon, Hạt mắc ca Úc Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hộp quà Tân Sửu size M
 • :
582,000 565,000
hộp quà tết tân sửu 05

Hộp Quà Tân Sửu 05

 • Thành phần: Vang Pháp Chales Gary, Hạnh nhân mộc Mỹ Mamafood 210g, Nho khô Chile Mamafood 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ Mamafood 150g, Hộp qua Tân Sửu size M
 • :
732,000 695,000
hộp quà tết tân sửu 02

Hộp Quà Tân Sửu 02

 • Thành phần: Vang Chile De Lima, Dừa sấy giòn Caramel (Hộp thiếc), Nhân hạt óc chó Mỹ (Hộp thiếc), Hạnh nhân rang mộc Mỹ (Hộp thiếc), Hộp quà Tân Sửu size M
 • :
662,000 650,000
hộp quà tết tân sửu 03

Hộp Quà Tân Sửu 03

 • Thành phần: Vang Hugo Migel - Cabernet Sauvignon, Hạt bí xanh Mongolia - Hũ thủy tinh, Hạnh nhân mộc Mỹ - Hũ thủy tinh, Đu đủ sấy dẻo - Hũ thủy tinh, Hộp qua Tân Sửu size M
 • :
652,000 635,000
hộp quà tết tân sửu 06

Hộp Quà Tân Sửu 06

 • Thành phần: Vang Hugo Migel - Cabernet Sauvignon, Hạt mắc ca Úc Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 150g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Chà là Iran Bazanland 130g, Hộp quà Tân Sửu size L
 • :
837,000 825,000
hộp quà tết tân sửu 07

Hộp Quà Tân Sửu 07

 • Thành phần: Vang Chile De Lima | Hộp quà Tân Sửu size L, Hạt mắc ca Úc, Nhân hạt óc chó Mỹ, Dừa sấy giòn Caramel, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland, Hạnh nhân mộc Mỹ , Đu đủ sấy dẻo Bazanland
 • :
957,000 945,000

Combo Giỏ Quà

Combo Giỏ Quà
giỏ quà tết 01

Giỏ quà tết 01

 • Thành phần: Rượu vang Chile De Lima, Khay đựng quà Tết, Bánh cracker Vừng dừa 120g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Butter Cookies 454g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted , Trà xanh Khánh Nga 100g
 • :
1,290,000
giỏ quà tết 02

Giỏ quà tết 02

 • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Bánh cracker Vừng dừa 120g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Ritaz Gold ssorted Biscuits 150g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo trái cây Nhật 180g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 150g, Trà xanh Việt Nam 50g, Bánh quế Choco Banana Majorico Wafer Roll 250g, Khay đựng quà Tết
 • :
1,450,000
giỏ quà tết 03

Giỏ quà tết 03

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Trà xanh Bazanland 100g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Kẹo sữa matcha Nhật 180g, Bánh xốp Imperial 100g, Bánh quy khoai tây 128g, Socola Aalst Hazelnut sữa hạt phỉ 300g, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Khay đựng quà Tết
 • :
1,790,000
giỏ quà tết 04

Giỏ quà tết 04

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh HF Rossini 500g ,Bánh King Henry Wafers Roll, Trà Ôlong Bazanland 100g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Kẹo trái cây Nhật 180g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nho khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
1,850,000
giỏ quà tết 05

Giỏ quà tết 05

 • Thành phần: Rượu vang Chile Mirador Cabernet Sauvignon, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted, Nho khô Chile Bazanland 550g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Bánh Ritaz Gold Assorted Biscuits 150g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Khay đựng quà Tết
 • :
1,850,000
giỏ quà tết 06

Giỏ quà tết 06

 • Thành phần: Rượu vang Pháp Cote Mas Rouge Intense, Kẹo Walker's 200g Salted Caramel, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted, Trà xanh Khánh Nga 100g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh Butter Cookies 454g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh King Henry Wafers Roll, Khay đựng quà Tết
 • :
1,890,000
giỏ quà tết 07

Giỏ quà tết 07

 • Thành phần: Rượu vang Ý Amino Montelpulciano, Bánh HF Rossini 250g, Hạt điều rang muối tách vỏ 300g, Nho khô Mỹ Bazanland 350g, Xoài sấy dẻo Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 400g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Kẹo trái cây C 180g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,250,000
giỏ quà tết 08

Giỏ quà tết 08

 • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF Rossini 250g, ánh quy LU Véritable Petit Beurre 310g, Kẹo trái cây C 180g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Bánh Primart Assorted 400g, Xoài sấy dẻo Bazanland 250g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 100g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,290,000
giỏ quà tết 10

Giỏ quà tết 10

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Acuma Red Blend, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nho Khô Chile Bazanland 320g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland 150g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,550,000
giỏ quà tết 09

Giỏ quà tết 09

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 150g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh HF Rossini 250g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Choco Beryls 100g Tira Dark, Bánh HF Rossini 500g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,550,000
giỏ quà tết 11

Giỏ quà tết 11

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Don Baffo, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Bánh Ritaz Gold Assorted Biscuits 150g, Cà Phê Bazanland 100g, Trà Ôlong SHAN 100g, Chà là Iran Bazanland 500g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt, điều rang muối vỏ lụa 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Choco Beryls 450g Almond White, Khay đựng quà Tết
 • :
2,590,000
giỏ quà tết 12

Giỏ quà tết 12

 • Thành phần: Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 350g Almond White, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Bánh HF Rossini 250g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF 400g Noblesse, Grand Ferrero Rocher 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,690,000
giỏ quà tết 13

Giỏ quà tết 13

 • Thành phần: Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 350g Almond White, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Bánh HF Rossini 250g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF 400g Noblesse, Grand Ferrero Rocher 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
 • :
2,750,000
giỏ quà tết 14

Giỏ quà tết 14

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Talento Eco By Ego, Nho khô Chile Bazanland 550g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 450g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 500g, Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 350g Bazanland, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland 150g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Khay đựng quà Tết
 • :
2,790,000
giỏ quà tết 15

Giỏ quà tết 15

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Choco Beryls 100g Tira Dark, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 150g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Grand Ferrero Rocher 125g, Bánh King Henry Wafers Roll, Bánh Wafer Thai tea 220g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Sô Cô La Goplama 225g Cherry, Bánh Primart Assorted 400g, Bánh HF 400g Noblesse, Khay đựng quà Tết
 • :
2,950,000
giỏ quà tết 16

Giỏ quà tết 16

 • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Giỏ quà da đỏ, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Trà xanh Việt Nam 50g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Choco Berlys 216g Chocolate With Cocoa Nibs, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nho Khô Chile Bazanland 320g
 • :
2,990,000
giỏ quà tết 17

Giỏ quà tết 17

 • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Xoài sấy dẻo Bazanland 450g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 250g, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Grand Ferrero Rocher 200g, Giỏ quà da vàng
 • :
3,390,000
giỏ quà tết 18

Giỏ quà tết 18

 • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Nho Khô Chile Bazanland 320g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tác vỏ Mỹ Bazanland 500g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 350g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo C&H 130g Caramel Drops Filled With Chocolate, Choco Beryls 108g Chocolate With Cocoa Nibs, Bánh HF Rossini 250g, Grand Ferrero Rocher 125g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Choco Beryls 350g Almond White, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Giỏ quà da đỏ
 • :
3,790,000