MamaFood – Thực Phẩm & Quà Tặng – GOURMET & GIFTS STORE

Quà Tết 2022

Quà Tết 2022

Quà Tết An Khang

 • Thành Phần: Nho Khô Chile 220g Xoài Sấy Dẻo 180g Hạt Điều Vỏ Lụa 180g Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 110g...
 • :
575,000

Quà Tết An Khang 01

 • Thành phần: Nho Khô Chile 220g Xoài Sấy Dẻo 180g Granola Mixed Nuts 180g...
 • :
590,000

Quà Tết An Khang 02

 • Thành phần: Classic Biscotti Mixed Nuts 150g Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 220g Nho Khô Chile 220g...
 • :
690,000

Quà Tết An Khang 03

 • Thành phần: Nho Khô Chile 220g Đu Đủ Sấy Dẻo Vị Tự Nhiên 180g Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 220g...
 • :
990,000

Quà Tết An Khang 05

 • Thành phần: Hạt Dẻ Cười Mỹ 180g Mực Cán Tẩm 110g Khô Bò Lát 135g Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 220g...
 • :
1,100,000

Quà Tết An Khang 06

 • Thành phần: Nho Khô Chile 220g Đu Đủ Sấy Dẻo Vị Tự Nhiên 180g Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 220g...
 • :
1,390,000

Quà Tết Thịnh Vượng 01

 • Thành phần: Vang Chile FERNANDEZ - CABERNET SAUVIGNON Nho Khô Chile 220g, Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 220g...
 • :
690,000

Quà Tết Thịnh Vượng 02

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA TEMPRANILLO Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 220g, Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 220g...
 • :
890,000

Quà Tết Thịnh Vượng 03

 • Thành phần: Vang Pháp LOUIS ALARIE UG-BORDEUX - Hộp Quà Tết Thịnh Vượng XL Classic Biscotti Mixed Nuts 150g, Khô Bò Lát 135g...
 • :
1,090,000

Quà Tết Thịnh Vượng 05

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA TEMPRANILLO - Hộp Quà Tết Thịnh Vượng Xl Hạt Dẻ Cười Mỹ 180g, Khô Bò Lát 135g...
 • :
1,250,000

Quà Tết Tâm Giao

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA RED SEMI SWEET Hạt Hỗn Hợp Mamafood 210g, Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g...
 • :
950,000

Quà Tết Phú Quý 18

 • Thành phần: Vang Chile Fernandez - Cabernet Sauvignon Nho Khô Chile Mamafood 250g...
 • :
990,000

Quà Tết Phú Quý 19

 • Thành phần: Vang Pháp Louis Alarie UG-BORDEUX Hạt Dẻ Cười Mỹ Mamafood 150g Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g...
 • :
1,120,000

Quà Tết Phú Quý 20

 • Thành phần: Vang Italy P Negroamaro Puglia Hạt Hỗn Hợp Mamafood 210g Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g...
 • :
1,560,000

Quà Tết Phú Quý 21

 • Thành phần: Vang Italy Cantine Due Palme Canonico Hạnh Nhân Rang Mộc Mamafood 210g Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g...
 • :
1,590,000

Quà Tết Phú Quý 8

 • Thành phần: Vang Tây Ban Nha Siglo Saco Tempranillo D.O.CA Rioja Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g...
 • :
1,490,000

Quà Tết Phú Quý 10

 • Thành phần: Vang Italy Passo Barone Vino Rosse Ditalia Hạt Điều Rang Muối Mamafood 210g, Nhân Hạt Óc Chó Mỹ Mamafood 150g...
 • :
1,650,000

Quà Tết Phú Quý 30

 • Thành Phần: Vang Chile Fernandez Cabernet Sauvignon Hạt điều vỏ lụa 180g Xoài sấy dẻo 180g Nho khô Chile 180g ...
 • :
910,000

Quà Tết Phú Quý 32

 • Thành Phần: Vang Pháp Louis Alarie UG Bordeaux Hạt điều vỏ lụa 180g Hạt hạnh nhân rang mộc Mỹ 220g Nho khô Chile 180g ...
 • :
1,030,000

Quà Tết Phú Quý 34

 • Thành Phần: Vang TPN Bayanegra Sparkling White Sweet Nho khô Chile 180g Biscotti Mixed Nuts 180g Hạt hạnh nhân rang mộc Mỹ 220g ...
 • :
1,230,000

Quà Tết Phú Quý 35

 • Thành Phần: Vang Chile Secreto De Viu Manent Sauvignon Blanc Cá mai sấy thái 60g Xoài sấy dẻo 180g Biscotti Mixed Nuts 180g ...
 • :
1,410,000

Quà Tết Phú Quý 37

 • Thành Phần: Vang TPN Siglo Saco Tempranillo D-O-Ca Rioja Khô bò lát 135g Biscotti Mixed Nuts 180g Nho khô Chile 180g ...
 • :
1,490,000

Quà Tết Phú Quý 38

 • Thành Phần: Vang TPN Siglo Crianza Seleccion D-O-Ca Rioja Hạt hạnh nhân rang mộc Mỹ 220g Hạt điều vỏ lụa 180g Hạt dẻ cười Mỹ 180g ...
 • :
1,920,000

Quà Tết Phú Quý 40

 • Thành Phần: Vang Chile Fernandez Cabernet Sauvignon Biscotti Mixed Nuts 180g Nho khô Chile 180g Khô bò lát 135g Hạt điều vỏ lụa 180g ...
 • :
950,000

Giỏ Quà Tết

Giỏ Quà Tết

Giỏ quà tết 22

 • Thành Phần: Vang Chile SECRETO DE VIU MANENT – SAUVIGNON BLANC Millinuts 10 THANH Xoài Sấy Dẻo 120g - Lon Nhựa Bazanland Nhân óc chó 100g- Lon nhựa Bazanland Mắc ca 120g- Lon nhựa Bazanland Hạt điều 250g- Lon nhựa Bazanland Biscotti truyền thống 300g- Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Nho khô 320g- Lon nhựa Bazanland Vỏ bưởi 150g- Lon nhựa Bazanland Khô bò lát Mamafood nắp vàng 135g Khô mực Mamafood nắp vàng 110g Cookies chocolate hạt điều Mamafood nắp vàng 150g Trà Xanh Bazanland - Hộp Giấy - 100g Hạt dẻ cười hủ thủy tinh 60g Hạt hạnh nhân hủ thủy tinh 60g Hạt bí xanh hủ thủy tinh 50g Khay gỗ và phụ kiện
 • :
2,680,000

Giỏ quà tết 21

 • Thành Phần: Vang Chile SECRETO DE VIU MANENT – SAUVIGNON BLANC Trà Xanh Bazanland - Hộp Giấy - 100g Millinuts 10 thanh Hộp bánh quy thiếc Karmela vàng Nho khô 120g- Lon nhựa Bazanland Nhân Hạt Óc Chó 100g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 500g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 450g - Lon Nhựa Bazaland Xoài Sấy Dẻo 250g - Lon Nhựa Bazanland Vỏ bưởi 150g- Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Hạt bí xanh hủ thủy tinh 50g Hạt dẻ cười hủ thủy tinh 60g Hạt điều hủ thủy tinh 60g Hạnh nhân hủ thủy tinh 60g Khay gỗ và phụ kiện
 • :
2,650,000

Giỏ quà tết 20

 • Thành Phần: Vang chile paso los ades Millinuts 36 thanh Hộp bánh quy thiếc Karmela vàng Biscotti truyền thống 300g- Lon nhựa Bazanland Vỏ bưởi sấy 300g- Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Xoài sấy dẻo 450g- Lon nhựa Bazanland Hạnh nhân 500g - Lon nhựa Bazanland Mắc ca 120g- Lon nhựa Bazanland Hạt dẻ cười 120g - Lon nhựa Bazanland Nhân óc chó 100g- Lon nhựa Bazanland Nho khô 320g- Lon nhựa Bazanland Cookies socolate hạt điều 200g- Lon nhựa Bazanland Hạt điều vỏ lụa 250g- Lon nhựa Bazanland Hạt điều hủ thủy tinh 60g Hạt bí xanh hủ thủy tinh 50g Trà Oolong Bazanland - Hộp Giấy - 100g Khay lá chuối và phụ kiện
 • :
2,650,000

Giỏ quà tết 19

 • Thành Phần: Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA VERDEJO (vang trắng) Millinuts 36 thanh Nho khô 550g - Lon nhựa Bazanland Vỏ bưởi sấy 300g Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Nhân óc chó 350g- Lon nhựa Bazanland Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 450g - Lon Nhựa Bazaland Hạt dẻ cười 120g - Lon nhựa Bazanland Đu đủ sấy Mamafood nắp vàng 180g Biscotti truyền thống Mamafood nắp vàng 150g Khô bò lát Mamafood nắp vàng 135g Cookies chocolate hạt điều Mamafood nắp vàng 150g Hạnh nhân hủ thủy tinh 60g Hạt bí xanh hủ thủy tinh 50g Giỏ da vàng và phụ kiện
 • :
2,450,000

Giỏ quà tết 18

 • Thành Phần: Vang Tây Ban Nha Bayanegra Tempranillo Millinuts 10 thanh Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 300g - Lon Nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 250g - Lon Nhựa Bazaland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 500g - Lon Nhựa Bazanland Nho khô 120g - Lon nhựa Bazanland Hạt bí xanh 160g - Lon nhựa Bazanland Hạt dẻ cười hủ thủy tinh 60g Hạnh nhân hủ thủy tinh 60g Hạt bí xanh hủ thủy tinh 50g Hạt điều hủ thủy tinh 60g Nhân óc chó 150g -Lon Mamafood Metalize Hạt hỗn hợp 210g - Lon Mamafood Metalize Trà Oolong Bazanland - Hộp Giấy - 100g Giỏ da đỏ và phụ liện
 • :
2,350,000

Giỏ quà tết 17

 • Thành Phần: Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA VERDEJO (vang trắng) Hộp bánh quy thiếc Karmela đỏ Millinuts 36 thanh Hạt điều 450g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 500g - Lon Nhựa Bazanland Cookies socolate hạt điều Bazanland 400g Biscotti truyền thống 300g - Lon nhựa Bazanland Hạt bí xanh 160g - Lon nhựa Bazanland Hạt dẻ cười 120g - Lon nhựa Bazanland Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 150g - Lon Nhựa Bazanland Nho khô 320g - Lon nhựa Bazanland Nhân Hạt Óc Chó 200g - Lon Nhựa Bazanland Khay MMF giấy và phụ kiện
 • :
2,350,000

Giỏ quà tết 16

 • Thành Phần: Vang chile PASO GRANDE CABERNET SAUVIGNON Millinuts 36 thanh Trà Oolong Bazanland - Hộp Giấy - 100g Café bazanland 200g Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 300g - Lon Nhựa Bazanland Biscotti Matcha 300g - Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 250g - Lon Nhựa Bazaland Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 300g -Lon nhựa Bazanland Nho khô 120g - Lon nhựa Bazanland Nhân óc chó 100g - Lon nhựa Bazanland Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 80g - Lon Nhựa Bazanland Hạt dẻ cười 120g - Lon nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 500g - Lon Nhựa Bazanland Khay lá chuối và phụ kiện
 • :
2,250,000

Giỏ quà tết 15

 • Thành Phần: Vang tây ban nha BAYANEGRA SPARKLING WHITE SWEET Hạt Bí Xanh 250g - Lon Mamafood Metalize Nhân óc chó 150g - Lon Mamafood Metalize Xoài Sấy Dẻo 150g - Lon Nhựa Bazanland Nho khô 550g - Lon nhựa Bazanland Millinuts 36 thanh Hạnh nhân 150g - Lon nhựa Bazanland Hạt dẻ cười 120g - Lon nhựa Bazanland Hạt điều vỏ lụa 250g - Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Biscotti truyền thống 300g - Lon nhựa Bazanland Café bazanland 200g Trà Xanh Bazanland - Hộp Giấy - 100g Giỏ lá chuối và phụ kiên
 • :
2,250,000

Giỏ quà tết 12

 • Thành Phần: Vang chile FERNADEZ CABERNET SAUVIGNON Millinuts 10 thanh Café bazanland 200g Trà Xanh Bazanland - Hộp Giấy - 100g Cookies socolate hạt điều 400g - Lon nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 150g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 120g - Lon Nhựa Bazanland Hạt bí xanh 160g - Lon Nhựa Bazanland Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 300g - Lon Nhựa Bazanland Xoài Sấy Dẻo 150g - Lon Nhựa Bazanland Hạt bí xanh hủ thủy tinh 50g Hạnh nhân hủ thủy tinh 60g Hạt dẻ cười hủ thủy tinh 60g Hạt điều 210g - Lon Mamafood Metalize Nhân óc chó 150g - Lon Mamafood Metalize Nho khô 250g - Lon Mamafood Metalize Khay lá chuối và phụ kiện
 • :
2,200,000

Giỏ quà tết 10

 • Thành Phần: Vang chile paso los ades Hộp bánh quy thiếc Karmela đỏ Millinuts 10 thanh Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 150g - Lon Nhựa Bazanland Xoài Sấy Dẻo 250g - Lon Nhựa Bazanland Nhân óc chó 350g - Lon nhựa Bazanland Nho khô 550g - Lon nhựa Bazanland Biscotti truyền thống 300g - Lon nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 300g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 250g - Lon Nhựa Bazaland Hạt dẻ cười 120g - Lon nhựa Bazanland Hạt hạnh nhân - 210g- Lon Mamafood Metalize Hạt Hỗn Hợp - 210g - Lon Mamafood Metalize Khay giấy MMF & phụ kiện 
 • :
2,100,000

Giỏ quà tết 09

 • Thành Phần: Rượu vang LOUIS ALARIE UG BORDEAUX Millinuts 36 thanh Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 120g - Lon nhựa Bazanland Hạnh nhân 500g - Lon nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 500g - Lon Nhựa Bazanland Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 300g - Lon Nhựa Bazanland Hỗn Hợp Granola Mixed 480g - Lon Nhựa Bazanland Nhân Hạt Óc Chó 200g - Lon Nhựa Bazanland Nho khô 320g - Lon nhựa Bazanland Hạt dẻ cười hủ thủy tinh 60g Hạnh nhân hủ thủy tinh 60g Giỏ da vàng và phụ liện
 • :
2,100,000

Giỏ quà tết 08

 • Thành Phần: Rượu Siglo Saco Tempranillo D-O-Ca Rioja Café Bazanland 200g Mật ong Ginger Honey Millinuts 36 thanh Hạt hạnh nhân 210g - Lon Mamafood Metalize Hạt điều 450g - Lon nhựa Bazanland Nhân Hạt Óc Chó 100g - Lon Nhựa Bazanland Khô bò lát Mamafood nhãn vàng 135g Khô mực Mamafood nhãn vàng 110g Khay gỗ và phụ kiện
 • :
2,050,000

Giỏ quà tết 07

 • Thành Phần: Rượu tây ban nha BAYANEGRA SPARKLING WHITE SWEET(vang nổ) Millinust 10 thanh Hộp bánh quy thiếc Karmela vàng Café bazanland 200g Trà Xanh Bazanland - Hộp Giấy - 100g Cookies chocolate hạt điều Mamafood nắp vàng 150g Khô mực Mamafood nắp vàng 110g Khô bò lát Mamafood nắp vàng 135g Biscotti truyền thống 150g Mamafood nắp vàng Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 120g - Lon Nhựa Bazanland Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 80g - Lon Nhựa Bazanland Xoài Sấy Dẻo 120g - Lon Nhựa Bazanland Khay gỗ và phụ kiện
 • :
1,890,000

Giỏ quà tết 06

 • Thành Phần: Bayanegra Tempranillo Premier (blue-label) Hộp bánh quy thiếc Karmela xanh Hộp bánh quy hỗn hợp LuckySun 180g Trà olong xanh hiệu Shan Kẹo Clear Ice Drops Đu đủ sấy 180g - Mamafood nắp vàng Biscotti truyền thống 150g - Mamafood nắp vàng Hạt điều 180g Mamafood nắp vàng Hạnh nhân 220g Mamafood nắp vàng Khây gỗ và phụ kiện
 • :
1,690,000

Giỏ quà tết 05

 • Thành Phần: Vang Tây Ban Nha BAYANEGRA VERDEJO (vang trắng) Hộp bánh quy thiếc Karmela trắng Cacao Golden Café bazanland 200g Socola màu trắng Norello Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 150g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 120g - Lon Nhựa Bazanland Hạt Macca Nứt Vỏ Úc 120g - Lon Nhựa Bazanland Nho khô 20g - Long nhựa Bazanland Khây gỗ và phụ kiện
 • :
1,550,000

Giỏ quà tết 03

 • Thành Phần: Bayanegra Cabernet Sauvignon Millinuts 36 thanh Nho khô 550g - Lon Nhựa Bazanland Nhân Hạt Óc Chó 120g - Hộp Giấy Bazanland Trà Oolong Bazanland - Hộp Giấy - 100g Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa 120g - Lon Nhựa Bazanland Hạnh Nhân Tách Vỏ Rang Mộc 150g - Lon Nhựa Bazanland Khô bò lát 135g - Mamafood nắp vàng Khây gỗ và phụ kiện
 • :
1,390,000

Quà Tặng Đặc Sản

Quà Tặng Đặc Sản

Cá cơm tẩm mè

 • Trọng Lượng: 110g
 • Đơn Vị Tính: Lon
85,000

Cá mai sấy thái

 • Trọng Lượng: 60g
 • Đơn Vị Tính: Lon
85,000

Khô bò lát

 • Trọng Lượng: 135g
 • Đơn Vị Tính: Lon
125,000

Khô Mực Cán Tẩm Vị

 • Trọng Lượng: 110g
 • Đơn Vị Tính: Lon
105,000

Quà Tặng Dinh Dưỡng

Quà Tặng Dinh Dưỡng

Ngũ Cốc Yến Mạch

 • Trọng Lượng: 180G
 • Đơn Vị Tính: Lon
75,000

Biscotti Mixed Nuts (Vị Truyền Thống)

 • Trọng Lượng: 150g
 • Đơn Vị Tính: Lon
95,000

Biscotti Mixed Nuts (Vị Matcha)

 • Trọng Lượng: 150g
 • Đơn Vị Tính: Lon
95,000

Cookies Chocolate Nhân Hạt Điều

 • Trọng Lượng: 150g
 • Đơn Vị Tính: Lon
85,000

Hạt - Trái Cây Sấy

Hạt - Trái Cây Sấy

Hạt Điều Rang Muối Vỏ Lụa

 • Trọng Lượng: 180g
 • Đơn Vị Tính: Lon
115,000

Hạt Hạnh Nhân – Rang Mộc

 • Trọng Lượng: 220g
 • Đơn Vị Tính: Lon
135,000

Hạt Dẻ Cười Sấy (Mỹ)

 • Trọng Lượng: 180g
 • Đơn Vị Tính: Lon
145,000

Hạt bí xanh (Mông Cổ)

 • Trọng Lượng: 220g
 • Đơn Vị Tính: Lon
95,000

Đu Đủ Sấy Dẻo

 • Trọng Lượng: 180g
 • Đơn Vị Tính: Lon
105,000

Vỏ Bưởi Sấy Dẻo

 • Trọng Lượng: 110g
 • Đơn Vị Tính: Lon
85,000

Xoài Sấy Dẻo

 • Trọng Lượng: 180g
 • Đơn Vị Tính: Lon
75,000

Nho Khô Chile

 • Trọng Lượng: 220g
 • Đơn Vị Tính: Lon
75,000