Combo Nuts & Dried Fruits

Combo Nuts & Dried Fruits
Đánh giá page

Combo các loại hạt và trái cây sấy khô

Hiển thị kết quả duy nhất

 • hộp quà tết sắc xuân 01

  Hộp Quà Sắc Xuân 01

  • Thành phần: Sparkling Juice France - Rendez Vous, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hộp quà Tết - Tulips Garden
  • :
  495,000
 • hộp quà tết sắc xuân 03

  Hộp Quà Sắc Xuân 03

  • Thành phần: Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Mắc ca nguyên vỏ Úc 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Chà là Iran Bazanland 130g, Hộp quà Tết - Tulips Garden
  • :
  580,000
 • Hộp quà tết hạnh xuân

  Hộp quà Hạnh Xuân

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - All the best, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 120g
  • :
  790,000
 • hộp quà tết hạnh xuân 02

  Hộp Quà Hạnh Xuân 02

  • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hộp quà Tết - Shiny size S
  • :
  860,000
 • hộp quà tết hạnh xuân 03

  Hộp Quà Hạnh Xuân 03

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - Shiny size S, Mắc ca nguyên vỏ Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g
  • :
  950,000
 • hộp quà tết hạnh xuân 05

  Hộp quà Hạnh Xuân 05

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết Shiny size S, Vỏ bưởi Bazanland 80g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 100g, Điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g
  • :
  950,000
 • hộp quà tết sắc xuân 06

  Hộp Quà Sắc Xuân 06

  • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hộp quà Tết - Shiny size M
  • :
  1,250,000
 • hộp quà tết sắc xuân 07

  Hộp quà Sắc Xuân 07

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - Shiny sine M, Vỏ bưởi Bazanland 150g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g, Điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 300g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 320g
  • :
  1,350,000
 • hộp quà tết sắc xuân 08

  Hộp Quà Sắc Xuân 08

  • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 500g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 450g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hộp quà Tết - Shiny size M
  • :
  1,650,000
 • hộp quà tết sắc xuân 09

  Hộp Quà Sắc Xuân 09

  • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde | Hộp quà Tết - Shiny size L, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 500g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 450g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hạt mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 500g
  • :
  1,950,000
 • hộp quà tết sắc xuân 10

  Hộp Quà Sắc Xuân 10

  • Thành phần: Vang Organic Tây Ban Nha - Goru Verde | Hộp quà Tết - Shiny size L, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 500g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 450g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hạt mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 500g
  • :
  2,250,000