fbpx

Sản Phẩm Giỏ Quà Tết

Sản Phẩm Giỏ Quà Tết

Sản phẩm giỏ quà ngày tết, các loại giỏ quà tết đẹp có tại mamafood

Showing 1–16 of 18 results

 • giỏ quà tết 01

  Giỏ quà tết 01

  • Thành phần: Rượu vang Chile De Lima, Khay đựng quà Tết, Bánh cracker Vừng dừa 120g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Butter Cookies 454g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted , Trà xanh Khánh Nga 100g
  • :
  1,290,000
 • giỏ quà tết 02

  Giỏ quà tết 02

  • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Bánh cracker Vừng dừa 120g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Ritaz Gold ssorted Biscuits 150g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Kẹo trái cây Nhật 180g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Hạt điều rang muối vỏ lụa Bazanland 150g, Trà xanh Việt Nam 50g, Bánh quế Choco Banana Majorico Wafer Roll 250g, Khay đựng quà Tết
  • :
  1,450,000
 • giỏ quà tết 03

  Giỏ quà tết 03

  • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Goru Organic, Trà xanh Bazanland 100g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 150g, Hạt macca Úc Bazanland 300g, Kẹo sữa matcha Nhật 180g, Bánh xốp Imperial 100g, Bánh quy khoai tây 128g, Socola Aalst Hazelnut sữa hạt phỉ 300g, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Khay đựng quà Tết
  • :
  1,790,000
 • giỏ quà tết 04

  Giỏ quà tết 04

  • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh HF Rossini 500g ,Bánh King Henry Wafers Roll, Trà Ôlong Bazanland 100g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Kẹo trái cây Nhật 180g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 500g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nho khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
  • :
  1,850,000
 • giỏ quà tết 05

  Giỏ quà tết 05

  • Thành phần: Rượu vang Chile Mirador Cabernet Sauvignon, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted, Nho khô Chile Bazanland 550g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 200g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Bánh Ritaz Gold Assorted Biscuits 150g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Khay đựng quà Tết
  • :
  1,850,000
 • giỏ quà tết 06

  Giỏ quà tết 06

  • Thành phần: Rượu vang Pháp Cote Mas Rouge Intense, Kẹo Walker's 200g Salted Caramel, Choco Beryls 108g Chocolate With Sea Salted, Trà xanh Khánh Nga 100g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh Butter Cookies 454g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh King Henry Wafers Roll, Khay đựng quà Tết
  • :
  1,890,000
 • giỏ quà tết 07

  Giỏ quà tết 07

  • Thành phần: Rượu vang Ý Amino Montelpulciano, Bánh HF Rossini 250g, Hạt điều rang muối tách vỏ 300g, Nho khô Mỹ Bazanland 350g, Xoài sấy dẻo Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 400g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Kẹo trái cây C 180g, Bánh Wafer Avocado Choco 220g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,250,000
 • giỏ quà tết 08

  Giỏ quà tết 08

  • Thành phần: Rượu vang Ý Gatto Bianco C75 Chiati, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF Rossini 250g, ánh quy LU Véritable Petit Beurre 310g, Kẹo trái cây C 180g, Kẹo Walker's 150g Assorted, Bánh Primart Assorted 400g, Xoài sấy dẻo Bazanland 250g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 100g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,290,000
 • giỏ quà tết 09

  Giỏ quà tết 09

  • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 150g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Bánh HF Rossini 250g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Choco Beryls 100g Tira Dark, Bánh HF Rossini 500g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,550,000
 • giỏ quà tết 10

  Giỏ quà tết 10

  • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Acuma Red Blend, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nho Khô Chile Bazanland 320g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 250g, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland 150g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,550,000
 • giỏ quà tết 11

  Giỏ quà tết 11

  • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Ego Bodegas Don Baffo, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Bánh Ritaz Gold Assorted Biscuits 150g, Cà Phê Bazanland 100g, Trà Ôlong SHAN 100g, Chà là Iran Bazanland 500g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt, điều rang muối vỏ lụa 250g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Choco Beryls 450g Almond White, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,590,000
 • giỏ quà tết 12

  Giỏ quà tết 12

  • Thành phần: Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 350g Almond White, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Bánh HF Rossini 250g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF 400g Noblesse, Grand Ferrero Rocher 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,690,000
 • giỏ quà tết 13

  Giỏ quà tết 13

  • Thành phần: Rượu vang Chile Alto Vueto Estate Series - Cabernet Sauvignon, Kẹo Walker's 200g Assorted Toffee, Trà Ôlong Bazanland 100g, Bánh Cookies Majestic Gold 162g, Choco Beryls 350g Almond White, Bánh Wafer Thai tea 220g, Hanh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Bánh HF Rossini 250g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Bánh HF 400g Noblesse, Grand Ferrero Rocher 200g, Nhô khô Chile Bazanland 320g, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,750,000
 • giỏ quà tết 14

  Giỏ quà tết 14

  • Thành phần: Rượu vang Tây Ban Nha Talento Eco By Ego, Nho khô Chile Bazanland 550g, Chà là sấy Iran Bazanland 500g, Hạt điều rang muối vỏ lụa 450g, Hạt macca Úc Bazanland 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 500g, Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 350g Bazanland, Hạt dẻ cười Mỹ Bazanland 120g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland 150g, Bánh Karmela Assorted Biscuits 450g, Kẹo Walkers 300g Salted Caramel, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,790,000
 • giỏ quà tết 15

  Giỏ quà tết 15

  • Thành phần: Rượu vang Slovakia Chauteau Topolcianky Alibernet, Choco Beryls 100g Tira Dark, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 150g, Trà Ôlong Bazanland 100g, Nho khô Chile Bazanland 320g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Grand Ferrero Rocher 125g, Bánh King Henry Wafers Roll, Bánh Wafer Thai tea 220g, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Bánh quy Muesli Cranberries 110g, Sô Cô La Goplama 225g Cherry, Bánh Primart Assorted 400g, Bánh HF 400g Noblesse, Khay đựng quà Tết
  • :
  2,950,000
 • giỏ quà tết 16

  Giỏ quà tết 16

  • Thành phần: Rượu vang Ý Due Palme Canonico Negroamaro Salento, Bánh quy LU Véritable Petit Beurre 600g, Kẹo Walker's 300g Dark Chocolate, Giỏ quà da đỏ, Kẹo Walker's 150g Dark Chocolate, Khô Heo Vị Xả Thái 180g - G, Trà xanh Việt Nam 50g, Bánh Wafer Thai tea 220g, Choco Berlys 216g Chocolate With Cocoa Nibs, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 200g, Hạnh nhân rang mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 300g, Chà là sấy Iran Bazanland 320g, Nho Khô Chile Bazanland 320g
  • :
  2,990,000