fbpx

Shop

Shop

Showing 225–240 of 272 results

 • Hộp quà tết hạnh xuân

  Hộp quà Hạnh Xuân

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - All the best, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 120g
  • :
  821,000 790,000
 • hộp quà tết the wine box 16

  Hộp Quà The Wine Box 16

  • Thành phần: Vang Chile - Paso Grande, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 100g, Chà là sấy Iran Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 80g, Hộp quà da - Size L
  • :
  802,000 790,000
 • hộp quà tết tân sửu 06

  Hộp Quà Tân Sửu 06

  • Thành phần: Vang Hugo Migel - Cabernet Sauvignon, Hạt mắc ca Úc Bazanland 120g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạnh nhân mộc Mỹ Bazanland 150g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Chà là Iran Bazanland 130g, Hộp quà Tân Sửu size L
  • :
  837,000 825,000
 • hộp quà tết hạnh xuân 02

  Hộp Quà Hạnh Xuân 02

  • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hộp quà Tết - Shiny size S
  • :
  872,000 860,000
 • hộp quà tết phú quý 03

  Hộp Quà Phú Quý 03

  • Thành phần: Vang Chile - Delima, Hạt bí xanh - Hũ thủy tinh hoa sen, Hạnh nhân mộc - Hũ thủy tinh hướng dương, Đu đủ sấy dẻo - Hũ thủy tinh hoa mai, Hộp quà Gỗ Xanh- The Wine Box
  • :
  977,000 890,000
 • hộp quà tết tân sửu 07

  Hộp Quà Tân Sửu 07

  • Thành phần: Vang Chile De Lima | Hộp quà Tân Sửu size L, Hạt mắc ca Úc, Nhân hạt óc chó Mỹ, Dừa sấy giòn Caramel, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland, Hạnh nhân mộc Mỹ , Đu đủ sấy dẻo Bazanland
  • :
  957,000 945,000
 • hộp quà tết phú quý 01

  Hộp Quà Phú Quý 01

  • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Hũ thủy tinh hoa sen- Hạt Bí Xanh, Hũ thủy tinh hướng dương - Hạnh nhân mộc, Hũ thủy tinh hoa mai - Đu đủ sấy dẻo, Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương Bazanland
  • :
  1,032,000 950,000
 • hộp quà tết hạnh xuân 03

  Hộp Quà Hạnh Xuân 03

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết - Shiny size S, Mắc ca nguyên vỏ Bazanland 300g, Chà là Iran Bazanland 320g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g
  • :
  971,000 950,000
 • hộp quà tết hạnh xuân 05

  Hộp quà Hạnh Xuân 05

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Tết Shiny size S, Vỏ bưởi Bazanland 80g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 100g, Điều vỏ lụa Bazanland 120g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g
  • :
  971,000 950,000
 • hộp quà tết phú quý 03+

  Hộp Quà Phú Quý 03+

  • Thành phần: Vang Chile - Delima, Nhân hạt óc chó Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều lụa Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g, Chà là Iran Bazanland 130g, Hạnh nhân mộc tách vỏ Mỹ Bazanland 150g, Hộp quà Gỗ Xanh -The Wine Box
  • :
  1,067,000 1,050,000
 • hộp quà tết the wine box 18

  Hộp Quà The Wine Box 18

  • Thành phần: Vang Pháp Chales Gary, Hạt bí xanh Mongolia Mamafood 250g, Hạnh nhân Mỹ Mamafood 210g, Hạt điều muối Mamafood 210g, Nhân hạt óc chó Mỹ Mamafood 150g, Hộp quà da - Size L
  • :
  1,082,000 1,050,000
 • hộp quà tết phú quý 02

  Hộp Quà Phú Quý 02

  • Thành phần: Vang Chile - Paso Los Andes, Nhân hạt óc chó Mỹ 100g, Hạt điều lụa Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc 120g, Vỏ bưởi sấy dẻo Bazanland 80g, Hạnh nhân mộc Mỹ, Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương Bazanland
  • :
  1,132,000 1,090,000
 • hộp quà tết phú quý 10

  Hộp Quà Phú Quý 10

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương - Bazanland, Hũ thủy tinh hoa sen - Hạt bí xanh, Hũ thủy tinh hoa hướng dương - Hạnh nhân mộc, Hũ thủy tinh hoa mai - Đu đủ sấy dẻo
  • :
  1,131,000 1,090,000
 • hộp quà tết phú quý 12

  Hộp quà Phú Quý 12

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà Gỗ Xanh - The Wine Box, Hũ thủy tinh hoa sen - Hạt bí xanh, Hũ thủy tinh hoa hướng dương - Hạnh nhân mộc, Hũ thủy tinh hoa mai - Đu đủ sấy dẻo
  • :
  1,131,000 1,090,000
 • hộp quà tết the wine box 19

  Hộp Quà The Wine Box 19

  • Thành phần: Vang Italia Neogroamaro - Premium (P), Hạt bí xanh - Hũ thủy tinh hoa sen, Đu đủ sấy dẻo - Hũ thủy tinh hoa mai, Hạnh nhân Mỹ - Hũ thủy tinh hướng dương, Hộp quà da - Size L
  • :
  1,243,000 1,190,000
 • hộp quà tết phú quý 11

  Hộp quà Phú Quý 11

  • Thành phần: Vang Tây Ban Nha - Bayanegra | Hộp quà gỗ Hoa Hướng Dương - Bazanland, Chà là Iran Bazanland 130g, Nhân óc chó Mỹ Bazanland 100g, Điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 120g, Mắc ca nguyên vỏ Úc Bazanland 120g
  • :
  1,230,000 1,190,000